Bodování jednotlivých závodů:

Pořadí:   1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.     11.     12.     13.     14.     15.

Body:  50  45    40   37    34   31    28   26   24   22     20    19     18      17     16


Pořadí:   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.    30.  

Body:    15     14     13     12     11      10      9       8       7       6        5       4      3        2        1


Do pořadí podle počtu bodů budou zařazeni účastníci ve všech kategoriích s výjimkou kat. Předškoláci 1. U Předškoláků 1 se sčítá počet absolvovaných závodů VKCT. Do celkového pořadí bude hodnocen a odměněn každý předškolák 1, který dokončí 3 a více závodů VKCT.


 K počtu bodů za umístění v jednotlivých závodech se budou ještě připočítávat "bonifikační body" za počet závodníků v dané kategorii (max. počet bonifikačních bodů je 30)
Např.
v kategorii závodilo 15 závodníků (počítá se počet startujících závodníků):
1. místo ........ 50+15 bodů
2. místo ........ 45 +14 bodů
atd.v kategorii závodilo 40 závodníků:
1. místo ........50 +30 bodů
2. místo ........45 +29 bodů
atd.

Poloviční bodování: To se týká jenom závodu Hradní okruh, kde se jede vedle hlavní trasy 52 km i poloviční 26 km. Výše uvedené bodování platí u všech kategoriích na trase 52 km a u kategorií junioři, juniorky na trase 26 km. U kategorií mužů a žen na trase 26 km, pak budou přiděleny body prvním 25 závodníkům a to postupně od 25 do 1 bodu. Bonusové body se tady připočítávat nebudou.
Např:
1. místo...........25 bodů
2. místo...........24 bodů
3. místo...........23 bodů
atd.

Následně budou ještě závodníci rozděleni podle ročníku do kategorií platných pro VKCT, to znamená, že z jedné kategorie M (muži) budou závodníci rozděleni do tří kategorií M1, M2 a M3, přičemž si sebou každý závodník vezme do hodnocení tour již přidělené body.
Např:
1. místo............25 bodů..........kat. M1
2. místo............24 bodů..........kat. M2
3. místo............23 bodů..........kat. M1
4. místo............22 bodů..........kat. M3
atd.

Stejným způsobem se rozdělí i kategorie Z (ženy) a to do dvou kat. Z1 a Z2.

Celkové pořadí VKCT:

1. Do celkového pořadí ve "Valašskokarpatské cyklotour" se budou započítávat body ze všech závodů seriálu.

2. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat lepší umístění v posledním závodě celé série, tj. závod na Ploštině.

3. Při neúčasti v posledním závodě u závodníků se shodným počtem bodů bude o jejich celkovém pořadí rozhodovat větší počet lepších umístění v celkové sérii závodů.

4. Po závěrečném závodě budou vyhodnocováni první tři nejúspěšnější "VKCT" ve všech vypsaných kategoriích s výjimkou kat. Předškoláci 1, u které se po posledním závodě vyhlašují všechny děti, které se zúčastnily 3. a více závodů.

Z1, Z2, M1, M2, M3.

Ve Slavičínském bajkapu závod nejedou kategorie dospělých. Startují děti a mládež + junioři a juniorky.